Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

  • Budynek Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach został wyposażony w nowe urządzenie, które wartością przewyższa wszystkie inne. Nie jest to jednak wartość materialna. Nowe urządzenie ma za zadanie ratować to, co najcenniejsze – ludzkie życie. Jest to automatyczny defibrylator (AED) zakupiony ze środków Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji.