Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

W naszym mieście rozpoczął działalność punkt informacyjny rządowego programu „Czyste powietrze”, który mieści się w Parku Naukowo - Technologicznym. W ostatnich dniach Czesław Renkiewicz Prezydent Suwałk podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w sprawie wspólnej współpracy przy realizacji tego programu.

- To jest bardzo dobry program i znacznie szerszy niż miejskie dopłaty do wymiany kotłów centralnego ogrzewania. Dzięki dotacjom z „Czystego powietrza” można wykonać termomodernizację budynków, a nawet starać się o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną. Zachęcam mieszkańców Suwałk do starania się o środki z tego programu – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent SuwałkBędziemy starali się dotrzeć z tą informacją do wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych bo do roku 2030 z polskich miast muszą zniknąć dymiące kominy w indywidualnych kotłowniach domowych – dodaje Prezydent Suwałk.

Program „Czyste powietrze”

  • Od 8 czerwca PNT przyjmuje wnioski w rządowym programie Czyste Powietrze
  • To program wymiany starych pieców w domach jednorodzinnych, ale też ocieplenia tych domów, wymiany stolarki czy zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dotacja częściowo refunduje te wydatki – od około 30% do 60%. Można pozyskać od 3 do 37 tys. zł.
  • Przy dużej inwestycji, z pompą ciepła oraz niskich dochodach dotacja pochodząca z programu wynosi do 37 tys. zł. Kwota zależy od zakresu remontu i wysokości dochodów.
  • Prace już mogą być w trakcie albo w planach. Koszty kwalifikowane to m.in. :
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

  • Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Wniosek można skonsultować w PNT we wtorki i czwartki 8-16 oraz w środy 15-18 (w środy z wyłączeniem sierpnia).

Bezpośredni telefon do Parku w sprawie Programu: 87 564 22 33 pozwoli umówić się na konsultację, dowiedzieć się o wymaganych załącznikach i danych do wniosku.

Program jest przewidziany do 2027 roku.

Szczegóły:
  • Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą;
  • Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku
  • Ile?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.