Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Suwałki, a Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na udzielaniu porad geriatrycznych dla mieszkańców Suwałk powyżej 70 roku życia posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca informujemy, iż uległ zmianie termin udzielania konsultacji geriatrycznych.

Od dnia 27 września 2021 r. konsultacje geriatryczne odbywać się będą w każdy poniedziałek (zamiast w środę) w godzinach od 14:00 do 18:00 w gabinecie nr 11 na pierwszym piętrze w budynku Szpitala.

Rejestracja pacjentów pozostaje bez zmian, pod numerem telefonu 87 562 94 45 we wtorki i czwartki w godzinach 10:00 -12:00. Udział w konsultacjach geriatrycznych jest bezpłatny.