W dniu 27 kwietnia 2022 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej otworzył Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski, życząc wszystkim uczestnikom zdrowej rywalizacji oraz mnóstwa pozytywnych emocji.

Do rywalizacji przystąpiło łącznie dwanaście drużyn. Sędzią głównym etapu powiatowego był podkomisarz Ireneusz Sudnik – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Suwałkach.

Uczestnicy rozwiązywali dwa testy z zakresu przepisów ruchu drogowego, wykonywali zadania praktyczne (jazda rowerem po torze sprawnościowym oraz jazda po miasteczku ruchu drogowego), jak również musieli zmierzyć się z zadaniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poniżej prezentujemy wyniki tych zmagań:
I grupa wiekowa (rocznik 2010 i młodsi, drużyny czteroosobowe):
1. Szkoła Podstawowa w Przerośli - opiekun p. Sławomir Małachowski,
2. Szkoła Podstawowa w Kaletniku - opiekun p. Maciej Filipczuk,
3. Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku - opiekun p. Ernest Ładocha,
4. Szkoła Podstawowa w Wiżajnach - opiekun p. Janusz  Żmojda,
5. Szkoła Podstawowa w Raczkach - opiekun p. Marek Cieśluk.
II grupa wiekowa (rocznik 2007 i młodsi, drużyny trzyosobowe):
1. Szkoła Podstawowa w Jeleniewie - opiekun p. Tomasz Sawicki,
2. Szkoła Podstawowa w Poddubówku - opiekun p. Jerzy Jurewicz,
3. Szkoła Podstawowa w Wiżajnach - opiekun p. Janusz Żamojda,
4. Szkoła Podstawowa w Płocicznie - Tartak - opiekun  p. Marek Klimaszewski,
5. Szkoła Podstawowa w Słobódce- opiekun p. Paula Bobrowska,
6. Szkoła Podstawowa w Raczkach - opiekun p. Marek Cieśluk,
7. Szkoła Podstawowa w Przebrodzie - opiekun  p. Izabela Gałażewska.

Zawodnicy, którzy uzyskali najlepszy wynik łączny we wszystkich konkurencjach to:
- w I kategorii wiekowej – Paweł Wasilewski ze Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku.
- w II kategorii wiekowej – Filip Jasionowski ze Szkoły Podstawowej w Jeleniewie.

Tradycyjnie, zawodnicy Ci otrzymali nagrody w postaci wyrobów mleczarskich ufundowane przez Spółdzielnię Mleczarską „Rospuda” w Filipowie.

Na etapie wojewódzkim Powiat Suwalski będą reprezentowały:
I grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa w Przerośli:
1. Justyna Sojkowska,
2. Olga Naumowicz,
3. Damian Sznurkowski – Wiszniewski,
4. Robert Szlaszyński,
Opiekun: p. Sławomir Małachowski.


II grupa wiekowa Szkoła Podstawowa w Jeleniewie:  
1. Bartosz Pawłowski,
2. Jan Sawicki,
3. Filip Jasionowski.
Opiekun: p. Tomasz Sawicki.   
Gratulujemy i życzymy powodzenia w konkursie wojewódzkim.

Puchary za miejsca I-III ufundowało Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach oraz Komenda Miejska Policji w Suwałkach, natomiast nagrody, które otrzymali wszyscy uczestnicy turnieju zostały zakupione ze środków  Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach.

Od wielu lat turniej sponsoruje p. Adam Ołów właściciel Piekarni Cymes w Suwałkach oraz p. Henryk Masalski prezes Spółdzielni Mleczarskiej Rospuda w Filipowie.
 
W podsumowaniu etapu powiatowego OT BRD puchary, dyplomy i nagrody wręczali: p. Witold Kowalewski - Starosta Suwalski, p. Grzegorz Władysław Wilczyński - Dyrektor WORD w Suwałkach oraz mł. insp. Bartosz Lorenc Komendant Miejskiej Policji w Suwałkach.

Serdeczne podziękowania należą się dla wszystkich osób, które zaangażowały się i pomagały w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych w naszym powiecie, a przede wszystkim studentom II roku Wydziału Ochrony Zdrowia – kierunek Ratownictwo Medyczne Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach pod opieką wykładowcy p. Gabrieli Zachłowskiej. Dzięki Państwa kreatywności i ofiarności mogliśmy zrealizować zadania, zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa na drogach wśród dzieci i młodzieży. Wyrażając naszą wdzięczność, życzymy Państwu samych sukcesów w realizacji zawodowych i osobistych planów.

Dziękujemy również za udział wszystkim zawodnikom, a opiekunom za przygotowanie uczniów do Turnieju i zapraszamy na kolejny Powiatowy Turniej BRD w roku 2023.

Mając na względzie powyższe oraz ponad 40-letnią tradycję organizowania Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zachęcamy Państwa do podjęcia działań, które bardziej rozpowszechnią zainteresowanie tematem i Turniejem wśród uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych w powiecie suwalskim.