„Napływy” i „odpływy” bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2022 roku kształtowały się następująco (stan na koniec miesiąca)

- styczeń 2022 – ogółem zarejestrowanych było 2 095 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 346 osób, wyłączono z ewidencji 228 osób, w tym 118 osób z tytułu podjęcia pracy;
- luty 2022 – ogółem zarejestrowanych było 2 085 bezrobotnych, w miesiącu zarejestrowano 285 osób, wyłączono z ewidencji 295 osób, w tym 137 osób z tytułu podjęcia pracy;
- marzec 2022 – ogółem zarejestrowanych było 2 021 bezrobotnych (w tym 28 obywateli Ukrainy), w miesiącu zarejestrowano 296 osób, wyłączono z ewidencji 360 osób, w tym 166 osób z tytułu podjęcia pracy;
- kwiecień 2022 – ogółem zarejestrowanych było 1 904 bezrobotnych (w tym 32 obywateli Ukrainy), w miesiącu zarejestrowano 268 osób, wyłączono z ewidencji 386 osób, w tym 215 osób z tytułu podjęcia pracy;
- maj 2022 – ogółem zarejestrowanych było 1 904 bezrobotnych (w tym 11 obywateli Ukrainy), w miesiącu zarejestrowano 264 osób, wyłączono z ewidencji 264 osób, w tym 149 osób z tytułu podjęcia pracy;
- czerwiec 2022 – ogółem zarejestrowanych było 1 863 bezrobotnych (w tym 6 obywateli Ukrainy), w miesiącu zarejestrowano 267 osób, wyłączono z ewidencji 308  osób, w tym 168 osób z tytułu podjęcia pracy;
- lipiec 2022 – ogółem zarejestrowanych było 1 921 bezrobotnych (w tym 11 obywateli Ukrainy), w miesiącu zarejestrowano 334 osób, wyłączono z ewidencji 276 osób, w tym 120 osób z tytułu podjęcia pracy;
- sierpień 2022 – ogółem zarejestrowanych było 2 024 bezrobotnych (w tym 10 obywateli Ukrainy), w miesiącu zarejestrowano 361 osób, wyłączono z ewidencji 258 osób, w tym 136 osób z tytułu podjęcia pracy;
- wrzesień 2022 – ogółem zarejestrowanych było 2 068 bezrobotnych (w tym 14 obywateli Ukrainy), w miesiącu zarejestrowano 437 osób, wyłączono z ewidencji 393 osób, w tym 215 osób z tytułu podjęcia pracy;

Stopa bezrobocia w miesiącu sierpniu 2022 roku –
- powiat suwalski – 3,8%;
- miasto Suwałki 5,2%;
- województwo podlaskie – 6,4%;
- Polska – 4,8%.