Urząd Miejski w Suwałkach na własnym przykładzie porównał dane dotyczące zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej w trzech ostatnich miesiącach minionego roku odnosząc to do ostatniego kwartału roku 2021. Udało się zużyć o 18% mniej energii elektrycznej oraz 12% energii cieplnej potrzebnej do ogrzania budynków Urzędu. Aż o 43,5% zredukowano energię cieplną zużywaną do ogrzania wody w kranach.

W przypadku energii elektrycznej wykonano przegląd urządzeń elektrycznych oraz zastosowano oświetlenie ledowe w niektórych pomieszczeniach. Zmieniono również zapotrzebowanie na ciepło w Urzędzie redukując moc zamówioną z PEC. Zmniejszono temperaturę dostarczanej ciepłej wody użytkowej do Urzędu redukując do zera jej cyrkulację w dni robocze ( w godz. 16.00 – 6.00 ) oraz w okresie weekendów i świąt.

Znaczna redukcja energii elektrycznej i cieplnej potrzebnej do funkcjonowania budynków Urzędu przekłada się na mniejszy wydatek związany z opłaceniem faktur za oba źródła energii.

Podobne analizy będą prowadzone w pozostałych budynkach należących do Urzędu Miejskiego w Suwałkach.