Już trzeci tydzień w siedmiu suwalskich szkołach podstawowych trwają zajęcia sportowe z elementami gimnastyki kokrecyjno – kompensacyjnej w ramach projektu pn. Sport wszystkim dzieciom służy - Edycja 2023. Zajęcia prowadzone są przez  45 nauczycieli w 88 grupach dla ponad 1.000 uczniów oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I - VIII. W każdym tygodniu średnio jest realizowanych 178 godzin dydaktycznych. W pierwszym półroczu zajęcia potrwają do 27 maja 2023 r. Następnie będą kontynuowane w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024. Zajęcia będę realizowane łącznie przez 22 tygodnie.

Głównym celem zadania jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej jako uzupełnienie i wsparcie prowadzonego w trakcie nauki szkolnej procesu rozwojowego, a także zmniejszenie ryzyka powstania wad postawy.

Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.  Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania to ponad 220.000,00 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 100.000,00 zł.

Logo