43 wnioski trafiły do ZBM TBS w ramach ogłoszonego naboru do programu „Mieszkanie za remont”. Suwalski samorząd postanowił udostępnić pulę wolnych i niezamieszkałych mieszkań osobom, które byłyby zainteresowane ich wyremontowaniem na własny koszt po to by mogły je wynająć na preferencyjnych warunkach.

- Program uruchomiliśmy miesiąc temu. Miejska spółka ZBM TBS wytypowała 11 mieszkań. Do ogłoszonego naboru zgłosiły się 43 osoby. Po weryfikacji złożonych wniosków kryteria formalne spełniło 24 z nich. Z wnioskami zapoznała się Społeczne Komisja Mieszkaniowa działająca przy ZBM TBS i oceniła je zgodnie z kryteriami, które zostały przyjęte w ramach programu – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Okazało się, że chętnych było więcej niż mieszkań, które przekazano w pierwszej turze na realizację programu. Dlatego też Komisja punktowała złożone wnioski zgodnie z kryteriami.
Pod uwagę były brane m.in.:

  • kryterium dochodowe,
  • nie posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu położonego na terenie Miasta Suwałki lub w powiecie suwalskim, w dniu zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego,
  • zamieszkiwanie na terenie Miasta Suwałki,
  • brak zobowiązań finansowych wnioskodawcy z tytułu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego,
  • posiadanie niezbędnych środków finansowych na remont lokalu mieszkalnego,

Teraz przedstawiciele ZBM TBS przekażą tę informację wnioskodawcom i jeżeli będą dalej zainteresowani to zostaną podpisane z nimi umowy. Koszt remontów mieszkań może wynieść nawet blisko 300.000 zł.

Program „Mieszkanie za remont” to kolejna - obok programu „Od najemcy do właściciela”- z propozycji naszego miasta skierowana do tych mieszkańców Suwałk, którzy nie mają swojego mieszkania, a byliby zainteresowani długoterminowym, stabilnym i atrakcyjnym najmem jednego z lokali należących do Miasta