Urząd Miejski w Suwałkach:
Niezwykła inicjatywa na mapie Suwałk! Lokalna społeczność seniorów zyskała miejsce, gdzie każdy dzień obiecuje być pełen aktywności i integracji. Czy to recepta na wyzwania demograficzne miasta?
  • Otwarcie Klubu Seniora na Osiedlu Północ w Suwałkach.
  • Pełen wachlarz aktywności oferowany przez nową instytucję.
  • Wsparcie miasta w realizacji projektu istotnego dla społeczności starszych mieszkańców.
  • Refleksje nad zmianami demograficznymi i rosnącą rolą inicjatyw dla seniorów.

W Suwałkach, na Osiedlu Północ, rozpoczęła działalność nowa placówka dedykowana seniorom, która nie tylko wzbogaca życie społeczne tej grupy wiekowej, ale także staje się odpowiedzią na zmieniające się potrzeby demograficzne. Klub Seniora przy ul. Chopina 6A to przestrzeń zapełniona programem kulturalnym, artystycznym oraz edukacyjnym, który ma być przeciwwagą dla wyzwań starzejącego się społeczeństwa.

Program Klubu Seniora, działającego pod egidą Stowarzyszenia „Pełnia”, jest wynikiem współpracy z samorządem miasta, gdzie Prezydent Czesław Renkiewicz podkreśla znaczenie takich inicjatyw: "Działalność klubu jest możliwa dzięki dotacji ze strony Miasta Suwałki. Cieszę się, że prowadzone jest przez Stowarzyszenie pracujące na rzecz suwalskich seniorów. Takie miejsca jak Domy Seniora będą odgrywały coraz istotniejszą rolę w życiu naszego miasta. Wstępne dane pokazują, że w całym 2023 roku urodziło się 487 dzieci. Zmarło z kolei 614 osób" – mówił Prezydent Suwałk.

Klub jest otwarty przez pięć dni w tygodniu, po cztery godziny dziennie, oferując bogaty program, który obejmuje spotkania z psychologiem, zajęcia sportowe i rekreacyjne, a także działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to odzwierciedlenie dążenia do integracji międzypokoleniowej, której znaczenie w obecnych czasach staje się coraz bardziej oczywiste.

Wpływ nowo otwartego klubu na życie seniorów w Suwałkach może być znaczący. To miejsce nie tylko będzie sprzyjać więziom społecznym, ale również pozwoli na rozwój osobisty i zdrowie psychiczne jego członków. W obliczu statystyk demograficznych podkreślających naturalne tendencje spadkowe, takie inicjatywy zdają się być niezbędnym elementem miejskiej polityki społecznej, mającej na celu poprawę jakości życia starszej części populacji.


Na podstawie: Urząd Miejski w Suwałkach