Jak wybrać odpowiednią odmianę soi?

Soja obok kukurydzy jest jedną z upraw o najmniejszej intensywności agrotechniki, jednak nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Wynika to w dużej mierze ze stosunkowo niskich plonów, co przekłada się na niski efekt ekonomiczny uprawy. W przypadku uprawy soi bardzo ważny jest dobór odmian, których długość okresu wegetacji powinna być dostosowana do regionu uprawy.

Znaczenie soi

Soja uprawiana jest głównie z przeznaczeniem nasion jako surowca do produkcji wysokojakościowych pasz, ponieważ nasiona zawierają dużą ilość białka oraz tłuszczu. 

Soja jest cennym przedplonem dla roślin zbożowych. Jej resztki pożniwne są bogate w azot, który został związany z powietrza dzięki symbiozie roślin z bakteriami brodawkowymi. W pozostałej po zbiorze nasion biomasie może być zakumulowane aż do 80 kg N.

Termin siewu i norma wysiewu soi

Rozpoczęcie zasiewów soi związane jest z osiągnięciem odpowiedniej temperatury gleby na głębokości siewu — powinna ona wynosić minimalnie 8°C na głębokości 3-4 centymetrów. Siew w nieogrzaną glebę będzie opóźniał wschody i zwiększał ryzyko zgorzeli siewek.

Norma wysiewu określana jest przez hodowcę i wyrażona jest w liczbie roślin na 1m2, zwykle wynosi 60-70 roślin. Zakładając, że jedna jednostka siewna to 150 000 nasion, to na 1 hektar potrzeba ich od 4 do 4,6.

Czym jest wczesność odmiany?

Wczesność odmiany informuje o długości okresu wegetacji od momentu siewu do zbioru i jest określona w systemie zerowym. Na jego podstawie wyróżnia się poniższe klasy wczesności:

  • bardzo wczesne i wczesne (0000)
  • średnio wczesne i średnio późne (000)
  • późne i bardzo późne (00 i 0)

Odmiany wczesne mają niższy genetyczny potencjał plonowania od odmian późnych. Wybór odmiany o zbyt długim okresie wegetacji dla danego regionu kraju może prowadzić do trudności w osiągnięciu dojrzałości zbiorczej na polu.

Odmiany soi w ofercie firmy Osadkowski

W przypadku sklepu internetowego bardzo ważne jest przygotowanie oferty odmian, które z sukcesem mogą być uprawiane na ternie całego kraju. Dlatego też w sklepie dla rolnika można zaleźć kilka propozycji, które są bardzo dobrze dostosowane do rodzimych warunków klimatycznych:

  • Abaca (Saatbau) - wczesna
  • Adessa (Saatbau) - wczesna
  • Ambella (Saatbau) - wczesna
  • Abelina (Saatbau) - średnio wczesna
  • Nessie PZO (IGP) - średnio wczesna
  • Ameliną (Saatbau) - średnio wczesna
  • Aurelia (Saatbau) - średnio późna

W nawiasie podano nazwę hodowcy danej odmiany soi, a na stronie internetowej https://osadkowski.pl/material-siewny/soja--c-001131, można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami związanymi z ich cechami użytkowymi.