Srebrne Medale za Zasługi dla Obronności Kraju wręczone w Suwałkach
Wczoraj w Urzędzie Miejskim miała miejsce uroczystość wręczenia Srebrnych Medali „Za zasługi dla Obronności Kraju”. Wyróżnienia te zostały przyznane rodzicom, których dzieci służą lub służyły w wojsku, za ich nienaganne poświęcenie dla ojczyzny.
  1. Uroczystość odbyła się 27 maja w Urzędzie Miejskim.
  2. Medale wręczył ppłk Jan Suwara z Wojskowego Centrum Rekrutacji.
  3. Prezydent Suwałk złożył gratulacje wyróżnionym.
  4. Medale otrzymali Bożena i Zbigniew Jarosz, Regina i Romuald Pietruszewscy oraz Janina Wysocka.

W dniu 27 maja w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnych Medali „Za zasługi dla Obronności Kraju”. Wydarzenie to miało na celu uhonorowanie rodziców, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową. Medale wręczył szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, ppłk Jan Suwara.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej, Srebrne Medale „Za zasługi dla Obronności Kraju” przyznano następującym osobom: Bożenie i Zbigniewowi Jaroszom, Reginie i Romualdowi Pietruszewskim oraz Janinie Wysockiej. Te wyróżnienia są wyrazem uznania dla poświęcenia i oddania, jakie rodziny te wykazały wobec kraju.

Podczas uroczystości, w imieniu Samorządu Miasta, gratulacje oraz życzenia wyróżnionym rodzicom złożył Prezydent Miasta, Czesław Renkiewicz. Podkreślił on, jak ważne jest docenienie wkładu rodzin w obronność kraju oraz ich wsparcie dla służby wojskowej swoich dzieci.

Medale „Za zasługi dla Obronności Kraju” są przyznawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej i mają na celu uhonorowanie tych, którzy w szczególny sposób przyczynili się do wzmacniania obronności naszego kraju. To zaszczytne wyróżnienie jest dowodem na to, że poświęcenie i oddanie dla ojczyzny nie pozostają niezauważone.

To wydarzenie nie tylko podkreśla znaczenie służby wojskowej, ale również pokazuje, jak istotna jest rola rodziny w kształtowaniu postaw patriotycznych i wspieraniu swoich bliskich w trudnych chwilach służby dla kraju.


Na podst. Urząd Miejski w Suwałkach