Zakończenie roku szkolnego w Dowspudzie: pożegnanie nauczycieli i podsumowanie Erasmusa
21 czerwca uczniowie Zespołu Szkół w Dowspudzie zakończyli rok szkolny 2023/2024. Uroczystość była pełna emocji, podziękowań i wzruszeń, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego

W Zespole Szkół w Dowspudzie 21 czerwca odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/2024. Wydarzenie to zgromadziło uczniów, nauczycieli oraz rodziców, którzy wspólnie świętowali zakończenie kolejnego etapu edukacji. Pani dyrektor Agnieszka Sidor skierowała do zebranych wiele ciepłych słów, podziękowała za ciężką, całoroczną pracę oraz zaangażowanie w życie szkoły. Podkreśliła również rolę wzajemnego wsparcia i pomocy, jakie uczniowie, nauczyciele i rodzice ofiarowali sobie nawzajem przez cały rok.

Pożegnanie zasłużonych nauczycieli

Podczas uroczystości szczególne miejsce zajęło pożegnanie dwóch wieloletnich nauczycieli, którzy odchodzą na zasłużoną emeryturę – Pani Barbary Sidor i Pana Bogusława Mazurkiewicza. Ich wkład w edukację i wychowanie wielu pokoleń uczniów został doceniony przez społeczność szkolną. Pani dyrektor, wspominając ich pracę, podkreśliła, jak ważne były ich doświadczenie i mądrość, które przez lata przekazywali młodzieży.

Podsumowanie projektu Erasmus+

Ostatni dzień roku szkolnego był również okazją do oficjalnego podsumowania projektu Erasmus+, w ramach którego uczniowie kształcący się w zawodzie technik leśnik mieli możliwość odbycia profesjonalnego stażu zawodowego w Chorwacji. Projekt ten, realizowany we współpracy z zagranicznymi partnerami, pozwolił młodzieży zdobyć cenne doświadczenie zawodowe oraz poszerzyć horyzonty. Uczniowie oraz nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty ukończenia stażu, które wręczyła Anna Micielica, inspektor ds. oświaty, w imieniu Pana Starosty Witolda Kowalewskiego. Było to znaczące wyróżnienie i potwierdzenie ich zaangażowania oraz ciężkiej pracy.

Podziękowania i życzenia na zakończenie roku

Uroczystość zakończenia roku szkolnego była pełna wzruszeń i radości. Pani dyrektor Agnieszka Sidor, oprócz podziękowań, skierowała do uczniów oraz nauczycieli życzenia udanych wakacji pełnych odpoczynku i niezapomnianych chwil. Podkreśliła, jak ważne jest, aby naładować baterie przed kolejnym rokiem szkolnym, który z pewnością przyniesie nowe wyzwania i możliwości.

Wszyscy zebrani opuszczali szkołę z uśmiechami na twarzach, gotowi na zasłużony odpoczynek po intensywnym roku nauki i pracy. Takie uroczystości przypominają nam, jak istotne są wspólnota i wzajemne wsparcie w dążeniu do edukacyjnych sukcesów.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Suwałkach