Komisja Bezpieczeństwa omawia spadek liczby wypadków i nowe wyzwania
Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa drogowego i profilaktyki uzależnień wśród młodzieży. Przedstawione statystyki wskazują na spadek liczby wypadków i kolizji, jednak problem jazdy pod wpływem alkoholu nadal pozostaje nierozwiązany. Dyskutowano również o potencjalnym utworzeniu strefy legalnego spożywania alkoholu na bulwarach.

Spadek liczby wypadków i kolizji drogowych w Suwałkach

Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które miało miejsce w poniedziałek, 24 czerwca, przedstawiciele Policji zaprezentowali dane dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W porównaniu do okresu styczeń-maj 2023 roku, liczba wypadków i kolizji drogowych w Suwałkach zmniejszyła się w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku. W 2023 roku odnotowano 8 wypadków i 469 kolizji, natomiast w 2024 roku było to 5 wypadków i 420 kolizji.

Niepokojący problem jazdy pod wpływem alkoholu

Pomimo pozytywnych zmian w liczbie wypadków i kolizji, Policja zwróciła uwagę na niepokojący problem jazdy pod wpływem alkoholu. W okresie od stycznia do maja 2023 roku 83 osoby zostały zatrzymane za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Niestety, w tym samym okresie 2024 roku liczba ta wzrosła do 84 osób. Te statystyki pokazują, że problem ten nadal wymaga intensywnych działań prewencyjnych i edukacyjnych.

Profilaktyka uzależnień i cyberbezpieczeństwo wśród młodzieży

Komisja poświęciła również znaczną część posiedzenia na omówienie działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży i dzieci. Przedstawiciele Policji podkreślili znaczenie edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania hejtowi internetowemu. Te działania mają na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz bezpieczeństwem w sieci.

Zagrożenia na drogach i kolei

Podczas spotkania omówiono również stan zagrożeń na drogach i kolei w regionie. Poprawiająca się infrastruktura drogowa sprawia, że poruszanie się po drogach staje się coraz bezpieczniejsze. Niemniej jednak, wzmożony ruch materiałów łatwopalnych drogą kolejową nadal stanowi poważne zagrożenie. Na szczęście, jak dotąd nie odnotowano żadnych incydentów związanych z transportem tych materiałów.

Potencjalne utworzenie strefy legalnego spożywania alkoholu na bulwarach

Jednym z tematów poruszonych podczas posiedzenia była propozycja utworzenia strefy na suwalskich bulwarach, gdzie można by było legalnie spożywać alkohol. Zgodnie z obowiązującym prawem, decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Miejska. Komisja postanowiła zaczekać na opinie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz służb mundurowych, aby podjąć ostateczną decyzję w tej kwestii.


Źródło: UM Suwałki