Nowa Rada Sportu z Edwardem Decem na czele powołana na lata 2024-2029
Prezydent naszego miasta powołał nowe gremium doradcze, które będzie miało kluczowy wpływ na rozwój sportu i kultury fizycznej. Rada Sportu, bo o niej mowa, rozpocznie swoją ósmą kadencję, a jej członkowie już teraz są gotowi do działania.

Ósma kadencja Rady Sportu: Nowi liderzy i wyzwania

Rada Sportu, która działa od lat na rzecz rozwoju sportu w naszym mieście, wkracza w nową kadencję na lata 2024-2029. W skład tego ważnego gremium wchodzą osoby, które swoją pracą społeczną wspierają lokalne inicjatywy sportowe. Przewodniczącym nowej kadencji został Edward Dec, a jego zastępcą Bartosz Jasiński. To oni będą nadawać ton działaniom Rady w najbliższych latach.

Skład Rady Sportu: kto będzie decydował o sportowych inicjatywach?

Skład Rady Sportu przy Prezydencie Miasta jest kluczowy dla planowania i realizacji sportowych przedsięwzięć. Choć pełny skład nie został tutaj wymieniony, to warto podkreślić, że wybór Edwarda Deca na przewodniczącego oraz Bartosza Jasińskiego na jego zastępcę, świadczy o dużym zaufaniu, jakim cieszą się te osoby wśród lokalnej społeczności sportowej. Ich doświadczenie i zaangażowanie będą istotne w realizacji ambitnych planów.

Rola Rady Sportu w rozwoju lokalnej kultury fizycznej

Rada Sportu pełni niezwykle ważną rolę w kształtowaniu polityki sportowej miasta. Jej członkowie nie tylko doradzają Prezydentowi, ale również aktywnie uczestniczą w organizacji wydarzeń sportowych, promują zdrowy styl życia i wspierają lokalne kluby sportowe. Dzięki ich zaangażowaniu, mieszkańcy mogą liczyć na jeszcze lepsze warunki do uprawiania sportu oraz większą ilość inicjatyw promujących kulturę fizyczną.

Nowa kadencja Rady Sportu to także nowe wyzwania. W najbliższych latach przed Radą stoją zadania związane z modernizacją infrastruktury sportowej, organizacją wydarzeń na skalę ogólnopolską oraz wspieraniem młodzieżowych inicjatyw sportowych. Dzięki współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami sportowymi, Rada ma szansę znacząco wpłynąć na rozwój sportu w naszym mieście.


Źródło: Urząd Miejski w Suwałkach