W sobotę 5 października 2019 r. oddano do użytku  2,4 km  drogi asfaltowej: Okliny-Mauda w gminie Wiżajny. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Droga stanowi również odcinek "Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO".

W uroczystym otwarciu  drogi na zaproszenie Wójta Gminy Wiżajny Jacka Stanisława Pietrukiewicza uczestniczył Witold Kowalewski Starosta Suwalski, który reprezentował również  posła na Sejm RP Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego.

Gratulujemy Wójtowi Gminy Wiżajny Jackowi Stanisławowi Pietrukiewiczowi skuteczności w pozyskaniu środków finansowych i realizacji tej i innych inwestycji gminnych.