Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

Biznes franczyzowy rozumiany jest jako kooperacja dwóch firm. Franczyzodawca jest przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na rynku i posiadającym wypróbowany model biznesowy. Współpraca polega na przekazaniu franczyzobiorcy wszystkich niezbędnych instrumentów potrzebnych do prowadzenia działalności w zamian za określone wynagrodzenie. Ten natomiast bierze na siebie obowiązki, które nałoży na niego główny partner. Wszelkich formalności dopełnia umowa franczyzy.

Jak przebiega podział franczyzy?

Działalność franczyzową można podzielić ze względu na rodzaj działalności, rodzaj know-how i organizację systemu.

Podział ze względu na rodzaj działalności:

 • handlowa - asortyment jest udostępniany przez franczyzodawcę; przekazywane są wytyczne dotyczące aranżacji punktu dystrybucji, znaki towarowe i wiedza sprzedażowa. Występuje głównie na stacjach benzynowych, sklepach odzieżowych i obuwniczych,
 • dystrybucyjna - przekazywane są receptury, wzory czy oprogramowanie. Dotyczy restauracji i banków.

Podział ze względu na know-how:

 • dystrybucji produktu - umowa kończy się na przekazaniu prawa do korzystania z marki, jednak to sam franczyzobiorca ustala koncepcję sprzedaży, gdyż nie biorą w niej udziału specjaliści franczyzodawcy. Główne przedsiębiorstwo nie udostępnia także planów marketingowych,
 • koncepcji działalności - franczyzodawca w pełni wspiera swój punkt, przeprowadza też cykliczne szkolenia.

Podział ze względu na organizację systemu:

 • bezpośrednia - franczyzodawca, bez udziału pośredników, udziela licencji, przeprowadza kontrole oraz pomaga w prowadzeniu działalności,
 • wielokrotna - franczyzobiorca posiada co najmniej dwa punkty dystrybucji. Ciąży na nim obowiązek otwierania kolejnych placówek na życzenie franczyzodawcy,
 • masterfranczyza - to umowa na wyłączność polegająca na przekazaniu franczyzobiorcy wielu obowiązków. Dzięki temu otrzymuje on swobodę działania. Taki rodzaj współpracy występuje podczas zawierania współpracy międzynarodowej, gdzie występują różnice prawne i kulturowe,
 • przedstawicielstwo regionalne - franczyzodawca zatrudnia pośredników, których obowiązkiem jest znajdowanie nowych punktów i poszukiwanie franczyzobiorców.

Czym charakteryzuje się franczyza?

Kto zakłada biznes franczyzowy? Jak wygląda profil takiego przedsiębiorcy? Przede wszystkim nowym franczyzobiorcom zależy na otrzymywaniu pełnego wsparcia ze strony giganta danej branży. Chodzi im głównie o przejęcie, sprawdzonego już na danym rynku, modelu biznesowego. Jeżeli chcesz pozyskać więcej informacji o biznesie franczyzowym, na portalu Franczyza w Polsce dostępne są aktualności z rynku.

Dla wielu firm to jedyna szansa na utrzymanie się na rynku poprzez redukcję kosztów na m.in. promocję. Poza tym zyskują one pewność otrzymania nowego asortymentu.

Czy taki model biznesowy niesie za sobą zagrożenia? Niestety tak. Należą do nich:

 • opłaty franczyzowe, będące ustalonym w umowie procentem od wygenerowanego zysku. Zdarzają się także opłaty wstępne przed ustaleniem współpracy,
 • układ jest bardzo niestabilny, gdyż umowa jest podpisywana na określony czas,
 • brak miejsca na kreatywne rozwiązanie, ponieważ działalność musi być prowadzona zgodnie z ustaleniami franczyzodawcy,
 • wydatki franczyzobiorcy podlegają ciągłej kontroli,
 • spadek obrotów franczyzodawcy przekłada się na gorsze wyniki podległych mu firm. Zamknięcie głównego przedsiębiorstwa jest równoznaczne z zamknięciem wszystkich punktów.