Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Suwałki

W piątkowy (17 września) wieczór w Białymstoku podczas XV Dorocznego Koncertu Izby Przemysłowo-Handlowej w Operze i Filharmonii Podlaskiej świętowano 30-lecie istnienia Izby. W wydarzeniu wziął udział Łukasz Kurzyna, zastępca Prezydenta Suwałk, który odebrał statuetkę za promocję w kraju oraz na arenie międzynarodowej Miasta Suwałk poprzez organizację Suwałki Blues Festival.

Podczas gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej przewodniczący Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski wręczył nagrody osobom zasłużonym dla biznesu. Izba Przemysłowo-Handlowa wręczyła również nagrody w kategoriach: "Kultura" i "Społeczeństwo".

IPH w Białymstoku jest najstarszą, największą i prężnie działającą instytucją samorządu gospodarczego w regionie. Działa w oparciu ustawę o izbach gospodarczych, wpisując się tym samym w formułę organizacji samorządu gospodarczego o znaczeniu społecznym, nie nastawioną na zysk, realizującą misję związaną z kreowaniem rozwoju gospodarczego regionu. Posiada charakter otwarty, na zasadach dobrowolności zrzesza małe, średnie i duże firmy z województwa podlaskiego, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu i usług.