Rodzice żołnierzy z powiatu suwalskiego uhonorowani medalami za zasługi dla obronności kraju
Rodzice z powiatu suwalskiego zostali uhonorowani za wychowanie swoich dzieci na wzorowych żołnierzy. Podczas uroczystości w Starostwie Powiatowym wręczono im medale „Za zasługi dla obronności kraju”.
  1. Uroczystość odbyła się 28 maja w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.
  2. Medale wręczył ppłk Jan Suwara.
  3. Wyróżniono dziewięcioro rodziców z powiatu suwalskiego.
  4. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych.

Na uroczystości, która miała miejsce 28 maja w Starostwie Powiatowym w Suwałkach, przyznano dziewięć srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Wyróżnienia te są dowodem uznania dla rodziców, którzy wychowali swoje dzieci na przykładnych i ofiarnych żołnierzy. Medale odebrali: Zofia i Henryk Bielscy, Anna i Zenon Lis, Krystyna i Jan Mordas, Zofia i Stanisław Dąbrowscy oraz Helena Osińska.

Aktu wręczenia medali dokonał ppłk Jan Suwara, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach. Towarzyszyli mu Starosta Suwalski Witold Kowalewski oraz Wicestarosta Suwalski Andrzej Szymulewski. Wszyscy wyróżnieni rodzice otrzymali również kwiaty, upominki oraz listy gratulacyjne.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, w tym Wójt Gminy Wiżajny Stanisław Jacek Pietrukiewicz, Zastępca Wójta Gminy Suwałki Krzysztof Andrzej Gwaj oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w UG Raczki Emilia Tertel. Obecność tych osób podkreśliła wagę i znaczenie tego wydarzenia dla lokalnej społeczności.

Medale „Za zasługi dla obronności kraju” są przyznawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 19 kwietnia 1991 r. Wyróżnienia te mają na celu okazanie wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci w duchu patriotyzmu, miłości do ojczyzny oraz szacunku dla tradycji narodowej.


Źródło: Powiat