Prezydent Suwałk spotkał się z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Łukaszem Prokorymem, aby omówić przyszłe działania na rzecz rozwoju miasta. W trakcie rozmów poruszono kwestie dotyczące strategicznych inwestycji oraz pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.
  1. Spotkanie Prezydenta Suwałk z Marszałkiem Województwa Podlaskiego.
  2. Omówienie strategicznych inwestycji w mieście.
  3. Plany pozyskiwania funduszy zewnętrznych z Unii Europejskiej.
  4. Wsparcie dla lokalnych wydarzeń kulturalnych.

Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, spotkał się w Białymstoku z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Łukaszem Prokorymem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim współpracy na linii miasto-województwo, a także omówienia kluczowych inwestycji, które mają na celu rozwój Suwałk.

Jednym z głównych tematów było pozyskiwanie funduszy zewnętrznych z Unii Europejskiej. Obie strony zadeklarowały chęć aktywnego działania na rzecz zdobywania środków, które pozwolą na realizację ważnych projektów inwestycyjnych w mieście.

Marszałek Łukasz Prokorym wyraził również swoje wsparcie dla licznych wydarzeń organizowanych w Suwałkach. Wśród nich znalazły się takie imprezy jak Odlotowe Suwałki AIR SHOW, Suwałki Blues Festival oraz Festiwal Filmowy Wajda na Nowo. Marszałek zadeklarował dalsze wspieranie tych inicjatyw, co niewątpliwie przyczyni się do ich rozwoju i promocji miasta.

Spotkanie to jest kolejnym krokiem w dążeniu do zacieśnienia współpracy między Suwałkami a Województwem Podlaskim, co ma przynieść korzyści dla mieszkańców poprzez realizację strategicznych inwestycji oraz organizację ważnych wydarzeń kulturalnych.
Na podst. UM Suwałki